zenon tarafından okunan verilerin TEİAŞ veya farklı bir server tarafından IEC104, IEC61850, Modbus, DNP gibi protokoller kullanılarak okunması için

ABD'de ve Avrupa'da enerji tedariği, santralden tüketiciye doğru giden bir otoyoldan ikili bir sisteme dönüşüyor. Tüketicilerin de üretici olabildiği,  sisteme enerji satabildiği sistemler, enerji dağıtım şirketlerine yeni zorluklar sunuyor. Çok sayıda küçük üretici nasıl verimli bir şekilde sisteme entegre edilebilir ki?

 

Cevap, küçük elektrik tedarikçilerinin, büyük bir enerji santrali gibi muamele görebilecekleri "sanal enerji santraller" oluşturularak, gruplayabilen akıllı bir şebekedir. Bu şekilde, sisteme entegre edilebilirler ve belirlenmiş sınırlar içinde üretim yapabilirler. Böylece, frekans şebekede sabit kalır.

 

Kuşkusuz, akıllı şebekelerde teknolojiye yatırım yapmayı gerektirir. Enerji hatları, şebekenin kontrolünün güvenli ve güvenilir kalmasını sağlamak için her iki yönde trafik akışı için tasarlanmalıdır. Zenon zaten gerekli teknolojiyi ve ilgili standartları desteklemekte ve Proses Gateway ile test edilmiş ve çok yönlü bir teknoloji sunmaktadır.

 

Böylece gateway olarak extra bir RTU kullanımı da elimine edilmiş olmaktadır.

 

Proses Gateway olarak kullanılabilecek zenon protokolleri şunlardır.


MODBUS SLAVE (ZGW-Modbus) - Opsiyon

Bu protokol ile harici modbus master bir yazılım veya donanıma çift yönlü veri akışı sağlamak mümkündür. İletişim arayüzü seri port ile Modbus RTU veya Ethernet ile Modbus TCP olarak kullanılabilir.


OPC UA SERVER (ZGW-OPCUA) - Opsiyon

OPC UA Client ile çift yönlü iletişim mümkündür. Aşağıdakiler mümkündür;

-        Zenon proses değişkenlerine ulaşım

-        Alarmlar ve durumlarını okuma

-        Zenon Historian database den değer okuma

-        OPC organizasyonu tarafından sertifikalı


DNP3 SLAVE/OUTSTATION (ZGW-DNP3) - Opsiyon

DNP3 master sistemler ile çift yönlü iletişim. Prosesteki DNP3 uyumlu PLC veya RTU lar ile iletişim kurulabilir.

 

SNMP SERVER/AGENT (ZGW-SNMP) - Opsiyon  

SNMP server iletişim protokolü ile firmada bulunan Network Yönetim sistemine, kontrol sisteminin entegre edilmesini sağlar. Böylece scada üzerinde bulunan değerler network yönetim yazılımı tarafından online görüntülenip kontrol edilebilir.

 

IEC 60870 SLAVE (ZGW-IEC60870SL) - Opsiyon

IEC-60870 master cihazları ile çift yönlü iletişim kurmak mümkündür. IEC60870 101/104 uyumlu ekipmanlar ile iletişim kurulabilir.

 

ICCP/TASE.2/IEC 60870-6 CONNECTION (ZGW-ICCP) - Opsiyon

Dâhili kontrol merkezi iletişim protokolü için iletişim arayüzü

 

ICCP/TASE.2 Process Gateway, iletişim kurmak için server olarak davranır. Bunun anlamı, bu kendi kendine iletişim sağlamaz aynı anda client ın da kendisi ile iletişim kurarakdahili adımlarını tamamlamasını bekler. Bir sefer iletişim kuruldu mu ICCP/TASE.2 Process Gateway verileri server olarak gönderir ve client olarak alır.

 

AZURE GATEWAY (ZGW-AZU) - Opsiyon

Zenon un online değerlerinin tek yönlü (yazma) iletişim ile herhangi bir AZure Servisi üzerine yazılmasını sağlar.

 

Process Gateway Dokumanı İçin Tıklayınız.

 

Site Menu